Varför Kumla Fastigheter?

Kumla Fastigheter arbetar såväl med befintligt näringsliv som vid nyetablering av företag i Kumla. Våra vanligaste uppdrag är när redan etablerade företag i Kumla vill expandera och utvecklas. Genom att bygga till befintliga lokaler eller bygga nytt så löser vi snabbt och enkelt lokalproblem för företagen.

Vi gör det inom ett område som vi behärskar – dvs. att bygga. Det faktum att vi blivit relativt stora förvaltare gör att företagen i än högre grad kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och vi sköter byggnaderna. På så sätt följer vi många av Kumlas företag i deras utveckling.

När det är fråga om att bygga helt nytt och vi medverkar till det så förbinder vi oss oftast att ta hand om företagets gamla lokaler i Kumla så att de inte utgör ett problem i den framtida utvecklingen för det företaget. De lokaler vi övertar kan vi oftast relativt snabbt, tack vare vårt goda kontaktnät, upplåta eller sälja till andra företag som är i behov av ytterligare eller större lokaler.

Idén att driva projekten från början med egen arkitekt, egna byggledare och ett nära knutet team av specialister inom el, ventilation, rör, värme etc. gör att vi behärskar hela ledet i byggprocessen av näringsfastigheter. Vi kan med stor säkerhet göra ekonomiska kalkyler och vi kan fastställa priset för en byggnation innan byggstart och stå för den hela vägen in i mål.

Under de senaste åren har vi också med framgång kunnat fullfölja industri- och näringsprojekt för företag som inte tidigare varit etablerade i Kumla. Vi har givetvis utrymme för många fler.

Välkommen att höra av dig så berättar vi hur just Ert företag kan bli en del av Kumla!