Rensa Filter
Gul verkstad med plåtskjul i mitten långsidan.

Kvarntorp 6:12

310 m²

  • Mexivägen

Markområde grusplan.

Kvarntorp 6:9

-

  • Berghugnsvägen

Vit lagerlokal med sluttande plåttak vid lastkajsräls.

Kvarntorp 6:6

6 988 m²

  • Mexivägen 1