Om Oss

Kumla Fastigheter

 

Kumla Fastigheter AB bildades 1964. Bolaget ägs till 100% av Kumla kommun. Företagets verksamhetsmål är att utföra allmänna näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun, främst genom att anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri- och kontorsändamål. Vår ambition är att kunna erbjuda lokaler allt efter önskemål och behov.

Genom åren har bolagets verksamhet breddats från att enbart bygga och förvalta industrifastigheter till att idag äga och förvalta byggnader och anläggningar. Beståndet inrymmer allt från parkmiljöer och växthus till industrifastigheter och kontor för produktion och administration. Däremellan kan man också finna brandstationer- såväl nya som gamla, skollokaler för förskola och grundskola samt olika former av specialfastigheter som exempelvis ett djursjukhus och logitikfastigheter.

Kumla Fastigheters uppdrag är att skapa miljöer som stärker och utvecklar Kumla.

Ekonomi

 

Klicka på respektive år för att läsa vår publika årsredovisning

2018
2017
2016
2015
Foto: Johan Ardefors

Fullständig årsredovisning

F – 2018

Kumla kommun

 

Kumla kommun är en lugn och trygg kommun med drygt 21 500 invånare. Kommunen har god försörjning av förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, särskola och kulturskola.

Tillgången till bostäder är god så oavsett om du vill bo i villa, radhus eller lägenhet kan Kumla erbjuda en bra boendemiljö med närhet till grönområden, natur, service, fritidsaktiviteter, brett kulturutbud, kommunikationer och många arbetsplatser.

Centrum
Här finns i centrum av Kumla en stadskärna med ett torg och centrumbebyggelse innehållande bostäder, handel och service.
I centrala Kumla finns det många fina parker för lek och avkoppling. Mest känd är Djupadalsparken och Kumlasjön. Här finns Tivolilekparken och Djupadalsbadet med tempererat utomhusbad. Kumla Sjöpark med bryggor, växtlighet och stora öppna vattenytor samt ett växthus med restaurang.

Tätorter
Kommunen utgörs också av de mindre tätorterna Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed och Ekeby med i huvudsak småhusbebyggelse. I det omgivande jordbrukslandskapet finns småbyar och spridd bebyggelse.

Näringsliv
Kumla som till ytan är en relativt liten kommun rymmer en mångfald av företag och branscher. Kumlas gamla kända profil som skoindustristad finns fortfarande kvar om än i mindre omfattning än tidigare.
Industrin finns huvudsakligen inom fem olika områden Norra Mos, Sörby, Fylsta, Via och Kvarntorp/Hällabrottet.

Ledning och Styrelse

 

VD
Anne-Lie Carlos Jeansson

Styrelse ledamöter
Katarina Hansson, ordförande
Andreas Brorsson, 1:e vice ordf.
Mattias Bäckström, 2:e vice ordf.
Annica Sjöqvist
Mats Andersson
Herje Fahlén
Per Holm
Micael Svanberg
Thomas Andersson

Suppleanter
Stefan Svensson
Annica Moberg
Jens Björkander
Carina Riberg

Från vänster: Anne-Lie Carlos Jeansson, Andreas Brorsson, Herje Fahlén, Mattias Bäckström, Annica Moberg, Thomas Andersson, Annica Sjöqvist, Per Holm, Katarina Hansson, Stefan Svensson

 
 

Personal
Anne-Lie Carlos Jeansson
Katarina Dawidsson
Elenor Brånn
Jenny Hederström
Jimmy Olsson
Linus Andersson
Torbjörn Källmyr (Ej med på bild)
(Johan Ardefors har slutat)