Om Oss

Kumla Fastigheter

 

Kumla Fastigheter AB bildades 1964. Bolaget ägs till 100% av Kumla kommun. Företagets verksamhetsmål är att utföra allmänna näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun, främst genom att anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri- och kontorsändamål. Vår ambition är att kunna erbjuda lokaler allt efter önskemål och behov.

Genom åren har bolagets verksamhet breddats från att enbart bygga och förvalta industrifastigheter till att idag äga och förvalta byggnader och anläggningar. Beståndet inrymmer allt från parkmiljöer och växthus till industrifastigheter och kontor för produktion och administration. Däremellan kan man också finna brandstationer- såväl nya som gamla, skollokaler för förskola och grundskola samt olika former av specialfastigheter som exempelvis ett djursjukhus och logitikfastigheter.

Kumla Fastigheters uppdrag är att skapa miljöer som stärker och utvecklar Kumla.

Ekonomi

Klicka på respektive år för att läsa vår publika årsredovisning

Kumla kommun

 

Kumla kommun är en lugn och trygg kommun med drygt 21 500 invånare. Kommunen har god försörjning av förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, särskola och kulturskola.

Tillgången till bostäder är god så oavsett om du vill bo i villa, radhus eller lägenhet kan Kumla erbjuda en bra boendemiljö med närhet till grönområden, natur, service, fritidsaktiviteter, brett kulturutbud, kommunikationer och många arbetsplatser.

Centrum
Här finns i centrum av Kumla en stadskärna med ett torg och centrumbebyggelse innehållande bostäder, handel och service.
I centrala Kumla finns det många fina parker för lek och avkoppling. Mest känd är Djupadalsparken och Kumlasjön. Här finns Tivolilekparken och Djupadalsbadet med tempererat utomhusbad. Kumla Sjöpark med bryggor, växtlighet och stora öppna vattenytor samt ett växthus med restaurang.

Tätorter
Kommunen utgörs också av de mindre tätorterna Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed och Ekeby med i huvudsak småhusbebyggelse. I det omgivande jordbrukslandskapet finns småbyar och spridd bebyggelse.

Näringsliv
Kumla som till ytan är en relativt liten kommun rymmer en mångfald av företag och branscher. Kumlas gamla kända profil som skoindustristad finns fortfarande kvar om än i mindre omfattning än tidigare.
Industrin finns huvudsakligen inom fem olika områden Norra Mos, Sörby, Fylsta, Via och Kvarntorp/Hällabrottet.

Styrelse och personal

 

VD
Anne-Lie Carlos Jeansson

Styrelse ledamöter 2019
Katarina Hansson, ordförande
Andreas Brorsson, 1:e vice ordf.
Per Holm, 2:e vice ordf.
Annica Sjöqvist
Stefan Svensson
Thomas Vuolo
Frank Tholfsson
Carina Riberg
Börje Magnusson

Suppleanter
Lars-Göran Jonsson
Berry Keller
Reine Persson
Albin Hellström

VD
Anne-Lie Carlos Jeansson

Styrelse ledamöter 2019
Katarina Hansson, ordförande
Andreas Brorsson, 1:e vice ordf.
Per Holm, 2:e vice ordf.
Annica Sjöqvist
Stefan Svensson
Thomas Vuolo
Frank Tholfsson
Carina Riberg
Börje Magnusson

Suppleanter
Lars-Göran Jonsson
Berry Keller
Reine Persson
Albin Hellström

Från vänster övre raden: Lars-Göran Jonsson, Per Holm, Frank Tholfsson
Mellersta raden: Stefan Svensson, Börje Magnusson, Thomas Vuolo, Reine Persson
Nedre raden: Katarina Hansson, Andreas Brorsson, Anne-Lie Carlos Jeansson

 

Från vänster övre raden:
Lars-Göran Jonsson, Per Holm, Frank Tholfsson
Mellersta raden::
Stefan Svensson, Börje Magnusson, Thomas Vuolo, Reine Persson
Nedre raden:
Katarina Hansson, Andreas Brorsson, Anne-Lie Carlos Jeansson

VD
Anne-Lie Carlos Jeansson

Styrelse ledamöter 2019
Katarina Hansson, ordförande
Andreas Brorsson, 1:e vice ordf.
Per Holm, 2:e vice ordf.
Annica Sjöqvist
Stefan Svensson
Thomas Vuolo
Frank Tholfsson
Carina Riberg
Börje Magnusson

Suppleanter
Lars-Göran Jonsson
Berry Keller
Reine Persson
Albin Hellström

 
 

Personal
Anne-Lie Carlos Jeansson
Katarina Dawidsson
Elenor Brånn
Jenny Hedenström
Jimmy Olsson
Linus Andersson
Torbjörn Källmyr