Om Oss

Kumla Fastigheter

 

Kumla Fastigheter AB ägs av Kumla kommun och bolaget bildades år 1964. Bolaget bildades främst för att hjälpa de mindre lokala företagen att få bättre och ändamålsenliga lokaler och samtidigt få loss den centralt belägna marken till bostäder. Att bilda ett aktiebolag, med beslutskompetent styrelse och vd, i en tid när bankerna inte var en självklar finansiär möjliggjorde snabbare och effektivare arbete gentemot företagen. Kumla Fastigheter hade då ett tydligt uppdrag från kommunfullmäktige, att bygga industrifastigheter.

Genom åren har verksamheten breddats från att enbart bygga och förvalta industrifastigheter till att idag äga och förvalta byggnader och anläggningar. Företagets verksamhetsmål är att utföra allmänna näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun, främst genom att anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri- och kontorsändamål.

Beståndet inrymmer allt från parkmiljöer och växthus till industrifastigheter och kontor för produktion och administration. Däremellan kan man också finna brandstationer- såväl nya som gamla, skollokaler för förskola och grundskola samt olika former av specialfastigheter som till exempel en padelhall, ett djursjukhus och logistikfastigheter. Vår ambition är att kunna erbjuda lokaler efter önskemål och behov.

Våra värdeord och vårt varumärkeslöfte är att vi gentemot kunder, samarbetspartners, ägare och medborgare

  • är uthålliga över tid

  • är stolta, kompetenta och pålitliga

  • har samhällsnyttan som mål för vårt arbete

  • bygger förtroende genom vårt arbete

Kumla Fastigheters uppdrag är att skapa miljöer som stärker och utvecklar Kumla.


Miljödiplomering

Vi är miljödiplomerade! Kumla Fastigheter är sedan april 2019 miljödiplomerade enligt kraven i Svensk Miljöbas

Den 21 april 2021 godkändes årets miljörevision.

Detta innebär i korthet att verksamheten har 
- En aktuell miljöutredning där miljöaspekterna kartlagts 
- En aktuell miljöpolicy, med mål och handlingsplan
- Genomfört konkreta miljöförbättringar
- Ubildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap  
- Förankrat och redovisat miljöarbetet
- En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
- Godkänts vid en årlig revision, dokumenterat och praktiskt miljöarbete

Ekonomi

Klicka på respektive år för att läsa vår publika årsredovisning
Önskar du årsredovisningen i annat format, kontakta oss!

Kumla kommun

 

Kumla kommun är en lugn och trygg kommun med drygt 21 800 invånare. Kommunen har god försörjning av förskola, grundskola och kulturskola. Tillgången till bostäder är god så oavsett om du vill bo i villa, radhus eller lägenhet kan Kumla erbjuda en bra boendemiljö med närhet till grönområden, natur, service, fritidsaktiviteter, brett kulturutbud, kommunikationer och många arbetsplatser.

Centrum
Här finns i centrum av Kumla en stadskärna med ett torg och centrumbebyggelse innehållande bostäder, handel och service.
I centrala Kumla finns det många fina parker för lek och avkoppling. Mest känd är Djupadalsparken och Kumlasjön. Här finns Tivolilekparken och Djupadalsbadet med äventyrsbad och tempererat utomhusbad under sommaren. Kumla Sjöpark med bryggor, växtlighet och stora öppna vattenytor samt ett växthus med restaurang.

Tätorter
Kommunen utgörs också av de mindre tätorterna Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed och Ekeby med i huvudsak småhusbebyggelse. I det omgivande jordbrukslandskapet finns småbyar och spridd bebyggelse.

Näringsliv
Kumla som till ytan är en relativt liten kommun rymmer en mångfald av företag och branscher. Kumlas gamla kända profil som skoindustristad finns fortfarande kvar om än i mindre omfattning än tidigare.
Industrin finns huvudsakligen inom fem olika områden Norra Mos, Sörby, Fylsta, Via och Kvarntorp/Hällabrottet.

Styrelse och personal

 

VD
Anne-Lie Carlos Jeansson

Styrelse ledamöter 2019
Katarina Hansson, ordförande
Andreas Brorsson, 1:e vice ordf.
Per Holm, 2:e vice ordf.
Annica Sjöqvist
Stefan Svensson
Thomas Vuolo
Frank Tholfsson
Carina Riberg
Börje Magnusson

Suppleanter
Lars-Göran Jonsson
Berry Keller
Reine Persson
Albin Hellström

VD
Anne-Lie Carlos Jeansson

Styrelse ledamöter 2019
Katarina Hansson, ordförande
Andreas Brorsson, 1:e vice ordf.
Per Holm, 2:e vice ordf.
Annica Sjöqvist
Stefan Svensson
Thomas Vuolo
Frank Tholfsson
Carina Riberg
Börje Magnusson

Suppleanter
Lars-Göran Jonsson
Berry Keller
Reine Persson
Albin Hellström

Från vänster övre raden: Lars-Göran Jonsson, Per Holm, Frank Tholfsson
Mellersta raden: Stefan Svensson, Börje Magnusson, Thomas Vuolo, Reine Persson
Nedre raden: Katarina Hansson, Andreas Brorsson, Anne-Lie Carlos Jeansson

 

Från vänster övre raden:
Lars-Göran Jonsson, Per Holm, Frank Tholfsson
Mellersta raden::
Stefan Svensson, Börje Magnusson, Thomas Vuolo, Reine Persson
Nedre raden:
Katarina Hansson, Andreas Brorsson, Anne-Lie Carlos Jeansson

VD
Anne-Lie Carlos Jeansson

Styrelse ledamöter 2019
Katarina Hansson, ordförande
Andreas Brorsson, 1:e vice ordf.
Per Holm, 2:e vice ordf.
Annica Sjöqvist
Stefan Svensson
Thomas Vuolo
Frank Tholfsson
Carina Riberg
Börje Magnusson

Suppleanter
Lars-Göran Jonsson
Berry Keller
Reine Persson
Albin Hellström

 

Konstverk Sjöparken

Half Boy, Mr Walker och Malak, de tre konstverken i Kumla Sjöpark som behövde repareras eller putsas upp - de finns nu alla att beskåda i sin forna glans.

Stort tack till de förbipasserande som lämnade in den avbrutna vingen till Servicecenter efter skadegörelsen!

 

Personal
Anne-Lie Carlos Jeansson
Katarina Dawidsson
Elenor Brånn
Jenny Hedenström
Jimmy Olsson
Linus Andersson
Torbjörn Källmyr