Lennart Lindkvist & Sofia Rosenkvist Wittsell

Stort tack!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom till vår hållbarhetslunch den 28 september och lyssnade på Lennart Lindkvist från Property Partner och Sofia Rosenkvist Wittsell från Certway samt Linus Andersson, Kumla Fastigheter AB.

Vi hoppas att alla fick med sig några bra tips om hur vi kan hjälpa till att minska påfrestningen på miljön samt effektivisera energianvändningen både på jobbet och i bostaden.

Vi vill också tacka Goda Rum för den goda maten, fina servicen och den härliga miljön i Sjöparkens Växthus.

/Tack till Er alla från KFAB

Konstverk

Konstverk Sjöparken

Half Boy, Mr Walker och Malak, de tre konstverken i Kumla Sjöpark som behövde repareras eller putsas upp - de finns nu alla att beskåda i sin forna glans.

Stort tack till de förbipasserande som lämnade in den avbrutna vingen till Servicecenter efter skadegörelsen!

Välkommen till Kumla Fastigheter AB

Vi arbetar med såväl befintligt näringsliv som nyetablering av företag i Kumla.

Vi har ett gott samarbete med Kumla kommun, lokala aktörer och entreprenörer.

Vi har stor erfarenhet av både nyproduktion och anpassning av lokaler.

Vi verkar i en expansiv kommun med utmärkt logistikläge.

Kumla Fastigheter AB är ett av Kumla kommun helägt fastighetsbolag

Vi förvaltar och utvecklar miljöer som stärker näringslivet i Kumla.

Vårt fastighetsbestånd inrymmer allt från kontorslokaler till industrifastigheter, brandstationer, skolor och även specialfastigheter som tex. växthus, djursjukhus och padelhall.

Vår målsättning är att hålla en hög servicenivå och agera snabbt. Varmt välkomna till oss!

Image