Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till Kumla Fastigheter AB

Kumla Fastigheter AB är helägt av Kumla kommun. Vårt ändamål är att förvalta och utveckla näringsfastigheter för näringslivet i Kumla som komplement när marknaden inte kan tillgodose behoven. Det ska ske på affärsmässiga grunder och med ett samhällsnyttigt perspektiv.

Vår ambition är att kunna erbjuda lokaler allt efter önskemål och behov. Kanske har vi något i befintligt bestånd. I annat fall “skräddarsyr” vi gärna lösningar direkt från hyresgästens behov.

Vi har ett nära samarbete med arkitekter samt kommunen för att fånga upp de krav och önskemål som hyresgästen ställer.

Med andra ord – vi ritar, upphandlar, bygger och hyr ut eller överlåter en färdig fastighet. Vår ambition är att hålla en hög servicenivå och att agera snabbt!
Varmt välkommen till oss!