Välkommen till Kumla Fastigheter AB

Kumla Bandel 3-3 Stationsbyggnad med stenfasad och koppartak, tågstation. Papa Padel grå byggnad med oreangea detaljer. Byrsta 3:20 grå och vit byggnad, brandstation. Kumla 11:41 Kvällsbild på upplyst växthusbyggnad med återspegling i vatten Radion 2 Vit kontorsfastighet med två separata entréer Västra Parken 17 Gul byggnad med ett torn och rött tegeltak

Under veckorna 29 och 30 är kontoret semesterstängt. Vid akuta situationer kontakta
kommunfastigheters jourgrupp på telefon 070-611 50 90
Vi önskar er en trevlig sommar!

Konstverk

Konstverk Sjöparken

Half Boy, Mr Walker och Malak, de tre konstverken i Kumla Sjöpark som behövde repareras eller putsas upp - de finns nu alla att beskåda i sin forna glans.

Stort tack till de förbipasserande som lämnade in den avbrutna vingen till Servicecenter efter skadegörelsen!

Varför Kumla Fastigheter?

Vi arbetar med såväl befintligt näringsliv som nyetablering av företag i Kumla.

Vi har ett gott samarbete med Kumla kommun, lokala aktörer och entreprenörer.

Vi har stor erfarenhet av både nyproduktion och anpassning av lokaler.

Vi verkar i en expansiv kommun med utmärkt logistikläge.

Kumla Fastigheter AB är ett av Kumla kommun helägt fastighetsbolag

Vi förvaltar och utvecklar miljöer som stärker näringslivet i Kumla.

Vårt fastighetsbestånd inrymmer allt från kontorslokaler till industrifastigheter, brandstationer, skolor och även specialfastigheter som tex. växthus, djursjukhus och padelhall.

Vår målsättning är att hålla en hög servicenivå och agera snabbt. Varmt välkomna till oss!

 

Covid-19

Vi på Kumla Fastigheter AB följer lägesrapporten gällande covid-19
och rättar oss efter de rekommendationer som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Pga rådande läge är nu kundtjänst stängt för obokade besök. Vänligen meddela oss i förväg om ni behöver besöka kontoret för att hämta ut nycklar tex.
För mer info om covid-19, läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se