Tillgänglighet för kumlafastigheter.se

Kumla Fastigheter AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kumlafastigheter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. (Vissa delar av webbplatsen inte är ännu inte helt tillgängliga.)

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver information från webbplatsen i något annat format, ta kontakt med oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan kontakta oss via webbformuläret på hemsidan alternativt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får vetskap om problemet.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden

Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Delar som inte är tillgängliga beskrivs nedan
Alla PDF-filer är inte tillgängliga. Vissa dokument är inscannade som bilder och har ingen alternativ presentation. Vissa saknar titel, rubriker, språkdefinition och alt-texter till bilder. Dokument är inte uppmärkta med korrekt rubrikstruktur och tabeller är inte heller korrekt märkta. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter saknar etiketter. Det gäller bland annat riktlinjerna WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1, WCAG 1.4.10, WCAG 2.4.2, WCAG 2.4.6, WCAG 3.1.1 och WCAG 3.3.2.

Beskrivning av översättningsfunktionen saknar specifik märkning och attribut för identifiering.  Riktlinje WCAG 3.3.2, WCAG 4.1.2.

Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. Riktlinje WCAG 1.1.1.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kumlafastigheter.se.

Senaste bedömningen gjordes den 24 augusti 2020.

http://checkers.wtkollen.se/

Webbplatsen publicerades/uppdaterades den 06.05.2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16.09.2020.