Aktuella projekt

Image

Om- och tillbyggnad av lager, Södra Via

Med start våren 2022 bygger vi till en befintlig lagerbyggnad i Södra Via för vår växande hyresgäst Zymbios Logistics Contractor.

En ny lagerhall med golvyta om ca 2 500 m² och 8,5 m fri takhöjd uppförs norr om det befintliga ”A-huset” och de båda huskropparna sammankopplas med ett nytt truckladdningsrum samt person- och truckgång mellan byggnaderna.

Projektet leds av vår utvecklingsledare Jimmy Olsson i samarbete med totalentreprenören OBK Sverige. Färdigställande och ibruktagande sker under det första kvartalet 2023.

Image

Om- och tillbyggnad av Byrsta Räddningsstation

För vår hyresgäst Nerikes Brandkår bygger vi till den befintliga räddningsstationen med ytterligare ca 500 m² innehållandes en toppmodern tvätt-och saneringsanläggning för rökskyddsutrustning samt en utbildningslokal som ska användas i samband med brandkårens övningsverksamhet.

I samband med tillbyggnaden snyggar vi till alla fasader och uppgraderar även husets värmesystem med två nya bergvärmepumpar, tolv nya borrhål och ett modernt överordnat styrsystem.

Projektet leds av vår utvecklingsledare Jimmy Olsson i samarbete med generalentreprenören NA Bygg. Färdigställande och ibruktagande sker under september-oktober 2022.

Avslutade projekt

Image

Lokalanpassning för pizzeria

I den gamla brandstationen vid Västra Drottninggatan har vi byggt om befintliga lokaler för vår nytillkomna hyresgäst Pizzeria Aramis.

Den tidigare butikslokalen har omvandlats till en trivsam pizzeria och kvarterskrog med full tillgänglighet, förstklassig ventilation och sprillans nytt kök.

Att en annan av våra hyresgäster Wokk Storkök levererat inredning och köksutrustning tycker vi såklart är extra kul.

Projektet leddes av vår fastighetsförvaltare Linus Andersson och var en delad utförandeentreprenad.