Projekt

  • Grå byggnad med en skylt i orange och vitt, "Papa Stadium" ovanför den orangea entréen

  • Placeholder

Padelhall i Sörby

Kumla och Sydnärkes första padelhall öppnades för spel den 1 augusti 2019. Papa Padel- som driver verksamheten i Papa Stadium påbörjade installationen av banorna under sommaren 2019. Hallen har generösa öppettider med fyra spelplaner där digitala lösningar styr in- och utpassering de tider hallen är obemannad. Entreprenör för bygget NA Bygg.


Lastkaj i Kvarntorp

Den 200m långa lastkajen i Kvarntorp renoverades under våren 2019. Lastkajen och den intilliggande fastigheten Kvarntorp 6:6 förvärvades 2018. Man beräknar att kunna öka kapaciteten med ca 300 ton om dagen för järnvägstransport i området. Målet är att kunna flytta godstransporter från lastbil till järnväg och på så sätt också minska klimatpåverkande utsläpp med 3 500 ton per år. Projektet blev färdigställt i juni 2019. Entreprenör är Brogrund Mark AB.