Färdigställda Projekt

  • Grå byggnad med en skylt i orange och vitt, "Papa Stadium" ovanför den orangea entréen

  • Placeholder

Padelhall i Sörby

Kumla och Sydnärkes första padelhall kommer att stå spelklar i augusti 2019. Entreprenör är NA Bygg. Papa Padel- som kommer att driva verksamheten påbörjar installationen av banorna under sommaren 2019. Hallen kommer att ha fyra spelplaner med generösa öppettider. Nätbokning och digitala lösningar kommer att styra in- och utpassering de tider hallen är obemannad.


Lastkaj i Kvarntorp

Den 200m långa lastkajen i Kvarntorp har renoverats under våren 2019. Entreprenör är Brogrund Mark AB. Lastkajen och den intilliggande fastigheten Kvarntorp 6:6 förvärvades 2018. Man beräknas kunna öka kapaciteten med ca 300 ton om dagen för järnvägstransport i området. Målet är att kunna flytta godstransporter från lastbil till järnväg och på så sätt också minska klimatpåverkande utsläpp med 3 500 ton per år. Projektet blev färdigställt i juni 2019.