Nya projekt

  • Grå byggnad med en skylt i orange och vitt, "Papa Stadium" ovanför den orangea entréen

Papa Stadium kommer under hösten 2021 att utöka med tre nya banor, dvs. totalt sju banor. Entreprenör är ByggTema AB.

Avslutade projekt

  • Grå byggnad med en skylt i orange och vitt, "Papa Stadium" ovanför den orangea entréen

  • Placeholder

Padelhall i Sörby

Kumla och Sydnärkes första padelhall öppnades för spel den 1 augusti 2019.
Papa Padel- driver verksamheten i Papa Stadium. Hallen har generösa öppettider med fyra spelplaner där digitala lösningar styr in- och utpassering de tider hallen är obemannad.
Entreprenör för bygget NA Bygg.


Lastkaj i Kvarntorp

Den 200m långa lastkajen i Kvarntorp renoverades under våren 2019. Lastkajen och den intilliggande fastigheten Kvarntorp 6:6 förvärvades 2018. Man beräknar att kunna öka kapaciteten med ca 300 ton om dagen för järnvägstransport i området. Målet är att kunna flytta godstransporter från lastbil till järnväg och på så sätt också minska klimatpåverkande utsläpp med 3 500 ton per år. Projektet blev färdigställt i juni 2019. Entreprenör är Brogrund Mark AB.