Områden

Karta över våra områden

 

Centrala kumla - har vi ett antal spridda lokaler främst för handel och kontorsverksamhet.

Fylsta - ligger nära centrum i Kumla. Här finns allt från handel till elektronisk industri.

Kvarntorp Industri. - har mycket tung industri samt flera företag inom logistikbranschen. Området är i stora stycken nyrenoverat. Till Kvarntorp finns lokal järnväg.

Norra Mos – ett nytt område under etablering vid norra utfarten från Kumla. Här finns idag en handfull företag främst inom handel- och hantverk etablerade. Här finns gott om byggklara industritomter.

Sörby – ligger även det i norra delarna av Kumla. Området har präglats av Ericsson men då deras verksamhet krympts så har en rad nya företag etablerats här. I Sörby hittar man kontorshotellet Radion 2 som vi renoverat för att bereda plats för nya hyresgäster.

Via Industriområde– ligger i södra delarna av Kumla. Här finns många befintliga byggnader men även byggklara industritomter.

Övriga Områden – Byrsta, Åbytorp, Hällabrottet