Norra Mos är ett nytt område under etablering vid norra utfarten från Kumla. Här finns idag en handfull företag främst inom handel och hantverk etablerade. Här finns gott om byggklara industritomter.

Fylsta ligger nära centrum i Kumla. Här finns allt från handel till elektronisk industri.

Sörby ligger även det i norra delarna av Kumla. Området har präglats av Ericsson men då deras verksamhet krympts har en rad nya företag etablerats här.

Via ligger i södra delarna av Kumla. Här finns många befintliga byggnader men även byggklara industritomter. Vi har här under hösten 2009 uppfört lagerbyggnad för SLP:s, Swedish Lorry Parts AB, räkning och  vi bygger här just nu lagerbyggnad för Zymbios Logistics Contractor AB:s räkning.

Kvarntorp/Hällabrottet har mycket tung industri samt flera företag inom logistikbranschen. Området är i stora stycken nyrenoverat. Till Kvarntorp och Hällabrottet finns lokal järnväg.

I Centrala Kumla har vi ett antal spridda lokaler främst för handel och kontorsverksamhet.

Övriga områden

Byrsta, Åbytorp