Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till Kumla Fastigheter AB

Vi är ett av Kumla kommun helägt bolag med uppgift att för näringslivet i Kumla tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga lokaler som inrymmer allt från parkmiljöer och växthus till industrifastigheter och kontor.

Vi förvaltar ett fastighetsbestånd som för närvarande uppgår till ca 147 000 kvm i ett 50-tal fastigheter.

Vår ambition är att kunna erbjuda lokaler allt efter önskemål och behov. Kanske har vi något i befintligt bestånd. I annat fall ”skräddarsyr” vi gärna lösningar direkt från hyresgästens behov.

Vi har ett nära samarbete med arkitekter samt kommunen för att fånga upp de krav och önskemål som hyresgästen ställer.

Med andra ord – vi ritar, upphandlar, bygger och hyr ut eller överlåter en färdig fastighet. Vår ambition är att hålla en hög servicenivå och att agera snabbt!

Vi har en beredskap som innebär att vi oftast direkt kan erbjuda mark i planerade industriområden och snabbt kan möta företagens behov av expansion och nyetablering.
Varmt välkommen till oss!