Via

Via ligger i södra delarna av Kumla. Här finns många befintliga byggnader men även byggklara industritomter. Här bygger vi just nu lagerbyggnad för Zymbios Logistics Contractor AB:s räkning.

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

S Via 2:18
Södra Via
Lager, Kontor
12.144 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Axeln 6
Viagatan 23
Verkstad
1.611 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Axeln 7
Vissbergagatan 12
Lager
5.178 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Blåmesen 1
Ymergatan 6
Lager
534 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Blåmesen 3
Ymergatan 10
Upplagsplats

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Blåmesen 4
Ymergatan 4
Lager
1.440 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Göken 1
Järsjögatan 9
Lager
5.188 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Kullagret 2
Viagatan 9
Gym, Kontor, Verkstad
1.995 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Remskivan 3
Byrstagatan 3
Tennishall
1.315 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Axeln 8
Viagatan
Tomtmark

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Gråsparven 2
Järsjögatan 10
Kontor, produktion,bilvård

Uthyrningsareal:

2984 kvm