Sörby

Sörby ligger i de norra delarna av Kumla. Området har präglats av Ericsson men då deras verksamhet krympts har en rad nya företag etablerats här.

Fastighet:

Transistorn 1, Utbildningshuset

Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Radiogatan 1
Utbildning, Förskola
3.148 kvm
Linus Andersson/Jimmy Olsson
019-58 03 47/019-58 03 46

Fastighet:

Transistorn 1,
Blå huset

Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Radiogatan 3
Kontor
1.188 kvm
Linus Andersson/Jimmy Olsson
019-58 03 47/019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Radion 1 & 3
Radiogatan 2
Kontor, lager, butik

Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

13.515 kvm
Jimmy Olsson
019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Radion 2
Mastgatan 2
Kontorshotell

Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

4.108 kvm
Jimmy Olsson
019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Ymer 3
Gesällgatan 1
Parkering

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Transistorn 4
Radiogatan 5
Parkering