Övriga områden

Kvarntorp/Hällabrottet har mycket tung industri samt flera företag inom logistikbranschen. Området är i stora stycken nyrenoverat. Till Kvarntorp och Hällabrottet finns lokal järnväg.

Hällabrottet

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Hällabrottet 1:97
Kalkugnsgatan 8
Industri
3 645 kvm
Jimmy Olssson
019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Hällabrottet 1:101
Kapellgatan 6
Gruppbostäder
456 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Byrsta

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Byrsta 3:20
Byrsta
Räddningsstation
2 774 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Åbytorp

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Åbytorp 3:8
Rosinas väg 9
Gruppboende
378 kvm
Jimmy Olsson
019-58 03 46