Övriga områden

Kvarntorp/Hällabrottet har mycket tung industri samt flera företag inom logistikbranschen. Området är i stora stycken nyrenoverat. Till Kvarntorp och Hällabrottet finns lokal järnväg.

Hällabrottet

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Hällabrottet 1:97
Kalkugnsgatan 8
Industri
2 210 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Hällabrottet 1:101
Kapellgatan 6
Gruppbostäder
456 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Hällabrottet 1:105
Kalkugnsgatan
Industri
2214 kvm

Byrsta

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Byrsta 3:20
Byrsta
Räddningsstation
2 774 kvm

Åbytorp

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Åbytorp 3:8
Rosinas väg 9
Gruppboende
378 kvm