Norra Mos

Norra Mos är ett nytt område under etablering vid norra utfarten från Kumla. Här finns idag en handfull företag främst inom handel och hantverk etablerade. Här finns gott om byggklara industritomter.

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Företagaren 3
Företagsgatan 6
Verkstad
926 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:

Smedstorpet 4
Smedstorpsvägen 5
Vårdbyggnad
788 kvm