Från vänster: Anne-Lie Carlos Jeansson, Andreas Brorsson, Herje Fahlén, Mattias Bäckström, Annica Moberg, Thomas Andersson, Annica Sjöqvist, Per Holm, Katarina Hansson, Stefan Svensson 

Ledning och Styrelse

VD
Anne-Lie Carlos Jeansson

Styrelse

Ledamöter
Katarina Hansson, ordförande
Andreas Brorsson, 1:e vice ordf.
Mattias Bäckström, 2:e vice ordf.
Annica Sjöqvist
Mats Andersson
Herje Fahlén
Per Holm
Micael Svanberg                                                                                                             Thomas Andersson

Suppleanter
Stefan Svensson
Annica Moberg
Jens Björkander
Carina Riberg