Kvarntorp

Kvarntorp/Hällabrottet har mycket tung industri samt flera företag inom logistikbranschen. Området är i stora stycken nyrenoverat. Till Kvarntorp och Hällabrottet finns lokal järnväg.

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Kvarntorp 1:12
Ljungströms väg 13
Arbetsmarknads-verksamhet

Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

774 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:

Kvarntorp 5:3, ofri grund

Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Högtorp
Konferens
1.074 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Kvarntorp 6:2
Berghugnsvägen 28
Naturskola
734 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:

Kvarntorp 6:3
Mexivägen

Verksamhet:

Gymnasieskola, Verkstad, Kontor

Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

3.199 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Kvarntorp 6:4
Berghugnsvägen
Verkstad, Kontor, Lager

Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

10.474 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Kvarntorp 6:5
Berghugnsvägen 8
Industri, Verkstad
3.125 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Kvarntorp 6:7
Mexivägen 7
Verkstad, Kontor, Lager

Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

892 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Kvarntorp 6:9
Berghugnsvägen
Tomtmark
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Kvarntorp 6:10
Berghugnsvägen 12
Kontor
1.225 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Kvarntorp 6:11
Linbanevägen 10
Industri, Verkstad
3.130 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Kvarntorp 6:12
Mexivägen 5c
Verkstad
310 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Kvarntorp 6:13
Berghugnsvägen 20
Verkstad, Lager
1.800 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47