Kumla kommun

Kumla kommun är en lugn och trygg kommun med drygt 21 500 invånare. Kommunen har god försörjning av förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, särskola och kulturskola.

Tillgången till bostäder är god så oavsett om du vill bo i villa, radhus eller lägenhet kan Kumla erbjuda en bra boendemiljö med närhet till grönområden, natur, service, fritidsaktiviteter, brett kulturutbud, kommunikationer och många arbetsplatser.

Kommunen satsar också på en god och trygg trafikmiljö med bra trafiknät och nya gång- och cykelvägar.

Centrum

Här finns i centrum av Kumla en stadskärna med ett vackert torg och centrumbebyggelse innehållande bostäder, handel, service m m.

I centrala Kumla finns det många vackra parker för lek och avkoppling. Mest känd är Djupadalsparken med den vackra Kumlasjön. Här finns Djupadalsbadet med det intilliggande tempererade utomhusbadet. Kumla Sjöpark med bryggor, växtlighet och stora öppna vattenytor samt ett växthus med restaurang m.m.

Tätorter

Kommunen utgörs också av de mindre tätorterna Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed och Ekeby med i huvudsak småhusbebyggelse. I det omgivande jordbrukslandskapet finns småbyar och spridd bebyggelse.

Näringsliv

Kumla som till ytan är en relativt liten kommun rymmer en mångfald av företag och branscher. Kumlas gamla kända profil som skoindustristad finns fortfarande kvar om än i mindre omfattning än tidigare.

Industrin finns huvudsakligen inom fem olika områden Norra Mos, Sörby, Fylsta, Via och Kvarntorp/Hällabrottet. I Kvarntorps industriområde ryms företag som SAKAB, Akzo Nobel, Epiroc fl.

www.kumla.se

www.flyttatillkumla.nu

www.kumlabostader.se