Kumla Fastigheter

Kumla Fastigheter AB bildades 1964. Bolaget ägs till 100% av Kumla kommun. Företagets verksamhetsmål är att utföra allmänna näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun, främst genom att anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri- och kontorsändamål. Vår ambition är att kunna erbjuda lokaler allt efter önskemål och behov.

Genom åren har bolagets verksamhet breddats från att enbart bygga och förvalta industrifastigheter till att idag äga och förvalta byggnader och anläggningar som inrymmer allt från parkmiljöer och växthus för upplevelse och rekreation till industrifastigheter och kontor för produktion och administration. Däremellan kan man också finna brandstationer såväl nya som gamla, skollokaler både för förskola och grundskola, olika former av specialfastigheter som exempelvis ett djursjukhus och också det vi idag kallar för logistikfastigheter.

Kumla Fastigheters uppdrag är att skapa miljöer som stärker och utvecklar Kumla.

Vi har under en följd av år haft en kraftig tillväxt och det har varit nödvändigt att bygga upp en egen fast organisation av personal för bolagets drift och förvaltning. Tack vare de åren som gått och genom den egna personalen formas också omdömen och värderingar som vi finner viktigt att bolaget ska kunna stå för i sitt arbete. Dessa är inte märkvärdiga eller svåra på något sätt men kan ändå kräva en viss eftertanke hos oss all när vi bär med oss dem i vårt dagliga arbete.

Dessa värdeord kan sammanfattas på följande sätt:

  • Vi ska vara uthålliga över tid
  • Vi ska ha samhällsnyttan som mål för vårt arbete
  • Vi ska ta socialt ansvar
  • Det ska vara var stimulerande och utvecklande att arbeta i vårt företag – eller enklare uttryckt:
    – det ska kännas meningsfullt att arbeta hos Kumla Fastigheter