Centrala Kumla

I Centrala Kumla har vi ett antal spridda lokaler främst för handel och kontorsverksamhet.

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Västra Parken 17
V Drottninggatan 8
Kontor, butik
553 kvm
Jimmy Olsson
019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Ängen 1
Korstagatan 5
HVB
1.137 kvm
Jimmy Olsson
019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Älgen 18
Mossbanegatan 5
Dagverksamhet
1.920 kvm
Jimmy Olsson
019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Fabrikören 4
Magasinsg. 4
Tandläkare, Arbetsförmedling, Sjukvård, Post, Familjecentral

Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

3.921 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Förmannen 6
Magasinsg. 10
Tomtmark

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Förmannen 7
Magasinsg. 10 B
Ungdomsverksamhet
916 kvm
Jimmy Olsson
019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Skomakaren 5
S Kungsvägen 1
Arbetsmarknadsverksamhet, Hemtjänst

Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

3.908 kvm
Linus Andersson/Jimmy Olsson
019-58 03 47 / 019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Kumla Bandel 3:3
Stationsgatan 9
Taxi, frisör, restaurang
553 kvm
Jimmy Olsson
019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Borgmästaren 10
Torget 1
Kumla Kommun

Uthyrningsareal:

2.632 kvm

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Kumla 11:14
Kv Hammaren mfl
Grönområde

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:

Kumla 11:41
Kyrkog. 45
Växthus, restaurang

Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

1.700 kvm
Linus Andersson/Jimmy Olsson
019-58 03 47 / 019-58 03 46

Fastighet:
Adress:
Verksamhet:
Uthyrningsareal:
Fastighetsförvaltare:
Tel:

Svanen 14
Stationsgatan 14
Kontor, boende
840 kvm
Linus Andersson
019-58 03 47