Kumla stationshus återinvigs

Kumla Fastigheter AB och Kumla kommun hälsar alla välkomna till invigningen av nyrenoverade Kumla station den 26 augusti .

Invigningen är en del av Kumla 75 år och infaller samma dag som Kumlakalaset.  

Efter det att vår stationsbyggnad har varit igenbommad i ca 10 år, har den nu fått nytt liv. Ombyggnationen av hela stationsområdet har skett i etapper och är nu inne i sitt slutskede.

Den luftiga väntsalen har restaurerats i sin originalfärgsättning och kommer efter sommaren åter tas i bruk.

Taxiverksamheten flyttade in redan i maj månad och i augusti öppnar en frisörsalong och ett café inne i denna vackra byggnad.

Kumla stationshus stod klart år 1900 och byggdes efter ritningar av Folke Zettervall. Folke, som även ritat Mosås station, inspirerades av en amerikansk arkitekt vars byggnader karaktäriserades av massiva byggnader med fasader i råhuggna stenytor.

Kumla stations kalkstensfasad kommer från Yxhults kalkstensbrott. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad och får inte rivas eller byggas om exteriört.

Talare under invigningsceremonin

Anne-Lie Carlos Jeansson
VD KFAB

Katarina Hansson
Styrelseordförande kommunstyrelsen Kumla och KFAB

Mats Gunnarsson
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Region Örebro Län och Länstrafiken

 

PDF – Inbjudan för utskrift