Slide background
Slide background
Slide background

Radion 2

Fastighet: Radion 2
Adress: Mastgatan 2
Område: Sörby
Ledig yta:

Beskrivning:
Fastigheten har indelas i fyra huvudentréer med möjlighet till två-fyra lokaler för varje entré. Första och andra entrén är klara och där har hyresgäster flyttat in. Nu förbereder vi för resterande två entréer och där finns fortfarande lediga lokaler.

I anslutning till entré 3 finns lediga lokaler för uthyrning där plan 1 är lämplig för i första hand kontor och lager/enklare produktion alternativt utställning eller annat. I plan 2 finns i två separata enheter sammanlagt 10 kontorsrum med tillhörande pentry ledigt för uthyrning.

Tillträde:
Kan tillträdas efter överenskommelse.

Övrigt:
Fastigheten ligger cirka 2 km från centrum av Kumla utefter länsväg 641 (gamla E3/E20) vilket ger mycket goda kommunikationsmöjligheter för biltransporter. Parkering för personal och besökare finns i direkt anslutning till byggnaden.

Kontaktuppgifter:
Jimmy Olsson
Tel:019-58 03 46