Från vänster: Micael Svanberg, Mattias Bäckström, Herje Fahlén, Per Holm, Katarina Hansson, Mats Hellgren, Annica Moberg, Jens Björkander, Mats Andersson, Andreas Brorsson (Tf VD Anne-Lie Carlos Jeansson saknas på bilden)

Ledning och Styrelse

Tf VD
Anne-Lie Carlos Jeansson

Styrelse

Ledamöter
Katarina Hansson, ordförande
Mats Hellgren, 1:e vice ordf.
Mattias Bäckström, 2:e vice ordf.
Andreas Brorsson
Annica Sjöqvist
Mats Andersson
Herje Fahlén
Per Holm
Micael Svanberg

Suppleanter
Stefan Svensson
Annica Moberg
Jens Björkander
Carina Riberg